finanszírozási tanácsadás

Minden vállalat életében eljön az a pillanat, amikor további fejlődéséhez már külső finanszírozási forrásokat kel bevonnia. A kkv-szektor életében ez mindenképpen kritikus helyzet, mert innentől kezdve az Ügyfél cége működésének – legalább bizonyos elemeiben – már külső elvárásoknak is meg kell felelnie.

Tanácsadási szolgáltatásaink között az egyik legfontosabb szolgáltatásunk a finanszírozási források megszerzésére vonatkozó tanácsadás, azaz a finanszírozási tanácsadás.

Finanszírozási tanácsadás – Miért kell?

Mihez kellhet külső finanszírozási forrás? Szinte bármihez. Így különösen szükség lehet:

 • Általános vállalatfinanszírozásra. Ennek keretében:
 • a rövidtávú likviditási helyzet kezelését szolgáló folyószámla-hitelezésre;
 • rövid-középtávon a készletek, a vevők ill. a szállítói kötelezettségek finanszírozását szolgáló forgóeszköz-finanszírozásra;
 • meglévő (kedvezőtlen kondíciójú) hitelek előtörlesztésére, kiváltására új (kedvezőbb feltételekkel rendelkező) hitelekkel;
 • A fejlesztési célok elérésének finanszírozására. Ennek keretében források kellenek:
 • beruházások megvalósításához, azaz gépek, berendezések, járművek, ingatlanok, stb. beszerzéséhez;
 • komplett projektek (pl. új telephelyi beruházás) megvalósításához;
 • külpiacokon való terjeszkedéshez;
 • vállalatfelvásárlás megvalósításához;
 • új termékek/szolgáltatások kifejlesztéséhez, meglévő termékek/szolgáltatások tovább-fejlesztéséhez;
 • export-értékesítés elő- vagy utófinanszírozásához;

A finanszírozási tanácsadás -i szolgáltatás keretében Társaságunk vállalja, hogy tanácsadóként közreműködik az Ügyfél számára szükséges finanszírozási források megszerzésében. Ennek részeként, az Ügyféllel való együttműködésben, vele közösen:

 • azonosítjuk az Ügyfél számára az adott cél eléréséhez legjobban illeszkedő, legkedvezőbb finanszírozási formát;
 • kiválasztjuk a legkedvezőbb feltételeket nyújtó külső finanszírozó felet;
 • elkészítjük avagy közreműködünk a finanszírozáshoz szükséges terv (stratégiai és/vagy üzleti és/vagy beruházási és/vagy projektterv) elkészítésében;
 • közreműködünk a finanszírozási szerződés megkötésében;
 • folyamatosan tanácsot adunk egészen a finanszírozás tényleges elindulásáig.

A finanszírozási tanácsadás keretében különösen jól tudjuk Ügyfeleink javára fordítani a pénzügyi szektorban meglévő széles körű kapcsolatrendszerünket.

Milyen finanszírozási források érhetőek el? Szinte bármilyenek.

Kiterjedt, széles körű kapcsolatrendszerünk van a pénzügyi szektor szereplőihez. Ennek révén el tudunk érni: hazai és külföldi kereskedelmi bankokat, lízingcégeket, speciális hitelprogramokat (pl. Új Széchenyi Hitel Program, stb.) közvetítő pénzügyi intézményeket, exportfinanszírozó pénzintézeteket, kockázati tőke (venture capital)-társaságokat, magánbefektetői alapokat (private equity fund), pályázati forrásokat.

Mekkora források érhetőek el? Szinte bármilyen nagyságúak. Az 5 millió Ft-tól akár a több milliárd Ft-ig terjedően bármekkorák. Természetesen az Ügyfeleink számára legfontosabb, néhány tíz millió Ft-os, esetleg néhány száz millió Ft-os források feltérképezésére fókuszáltunk leginkább; tanácsadói munkánkkal az ilyen források megszerzését tudjuk leghatékonyabban támogatni. Kapcsolatainkon keresztül az Ön számára is elérhetőekké válhatnak a nagyon előnyös finanszírozási megoldások!

Finanszírozási tanácsadás – Csak hogy felkeltsük az Ön érdeklődését

Szeretne Ön saját forrás/önerő nélkül beruházni, eszközöket vásárolni, több tíz milliós, de akár néhány százmillió Ft-os nagyságig, igen kedvező kondíciókkal?

Avagy: szeretne Ön 10 % önrész birtokában fejlesztéseket végrehajtani, alacsony hitelkamatok mellett?

Avagy: szeretne Ön az exportpiacokon terjeszkedni, nagyon alacsony kamatú külső források igénybe vételével?

Ha igen, látogasson el honlapunk Finanszírozási lehetőségek c. oldalára!

Kérem, regisztráljon a honlapunkon! (ld. Regisztráció menüpont).

A regisztráció után lehetősége lesz megismerni az egyes finanszírozási módokat, azok feltételrendszereit, ezeket módjában lesz összehasonlítani, hogy közösen megtalálhassuk az Ön számára legkedvezőbb megoldást! A regisztrációt követően Önnek lehetőségében áll letölteni ezeket a tájékoztatókat, hogy nyugodtan és megfontoltan tanulmányozhassa és átgondolhassa az általunk ismertetett lehetőségeket.