Projektmenedzsment tanácsadás

Minden vállalat működése során kiemelt feladat a fejlődés, a fejlesztés, a növekedés sikeres menedzselése. Ez jelentheti egy-egy új termék kifejlesztését és bevezetését a piacra, új gépek és berendezések megvásárlását és termelésbe állítását, új telephelyek kialakítását, új piacokra való belépést, terjeszkedést, bármit, ami fejlődést hozhat a cég életébe.

Mindezen egyedi természetű üzleti akciót mi “projekt”-nek nevezzük. Bár számos eltérés van az előbbiekben felsorolt egyedi üzleti akciók között, alapvetően mégis lényegében ugyanazok az elvégzendő feladatok, ugyanazok a megteendő lépések, és nagyon hasonló kompetenciák szükségesek a siker eléréséhez.

Mindezen feladatok együttes elvégzését hívjuk mi projektmenedzsmentnek. Ennek egyik elemeként, kiemelt fontosságú szolgáltatásunk a teljes projektfinanszírozás megszervezése, ez is része a projektmenedzsment tanácsadás szolgáltatásunknak.

Projektmenedzsment tanácsadás -i szolgáltatásaink közé az alábbiak tartoznak:

 • projektek egyedi értékelése;
 • projektgazdaságossági elemzés elkészítése;
 • komplett megvalósíthatósági tanulmány (ún. feasibility study) elkészítése;
 • a teljes projektfinanszírozás megszervezése, ennek részeként:
  • a projektre vonatkozó üzleti terv/projektterv elkészítése,
  • a banki hitelkérelem kialakítása és benyújtása,
  • a finanszírozási tárgyalások támogatása, ebben való aktív közreműködés,
  • a finanszírozási szerződés megkötésében való aktív közreműködés, és
  • a projekt megvalósítása során a teljesítés ’monitorálása’, a finanszírozó felé való jelentéstételi kötelezettségek teljesítésének támogatása

A projektmenedzsment tanácsadás keretében különösen jól tudjuk Ügyfeleink javára fordítani a pénzügyi szektorban meglévő széles körű kapcsolatrendszerünket.

A projektmenedzsment során alkalmazott módszerek, eljárások tekintetében pedig a való világ működése során már sikeres, bizonyítottan jól működő eljárásokat és módszereket tudunk ajánlani, és az Ügyfél igényeinek megfelelően “testre szabni”.